ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong thanh niên, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ Quận 5

Sáng ngày 27/3, tại Hội trường 118 Ngô Quyền; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự Quận 5 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong thanh niên, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ Quận 5. Ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đến dự và báo cáo chuyên đề cùng Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trao đổi và thực hiện bài trắc nghiệm với 20 câu hỏi kiến thức về vị trí, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; những quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; các quy định về tiêu chuẩn và các bước trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ đó, nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021./.270321.Q5.2 1 270321.Q5.1 2

GÓP Ý KIẾN