ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THEO NGHỊ QUYẾT 54/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI TRONG CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO VÀ CÁN BỘ MẶT TRẬN PHƯỜNG.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các đề án, kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và quyết tâm trong hành động của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân phường 13; tuyên truyền nội dung Nghị quyết 54/2017/QH14 trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; tuyên truyền, giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Sáng ngày 10/4/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể phường 13 phối hợp với Văn phòng Đại diện Phật giáo Hòa Hảo Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng Tôn giáo và phát quà cho người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền CHÔL CHNĂM THMÂY. Có mời Ông Vũ Mạnh Hải – UVTT, Trưởng ban dân tộc,Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự và làm báo cáo viên. Đến tham dự có Ông Diệp Thắng Lợi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 13 và Bà Phan Kim Thoa-Trị sự viên trung ương-Trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TPHCM, cùng các ban ngành đoàn thể phường và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đồng thời, cũng phát 30 phần quà cho người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền CHÔL CHNĂM THMÂY.
278292251 461108582429426 4515746329983654326 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=107&ccb=1 5& nc sid=730e14& nc ohc=xjCBhOHK1rcAX a0IhJ& nc ht=scontent.fsgn13 1
278128985 461108579096093 4743536477352691131 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=111&ccb=1 5& nc sid=730e14& nc ohc=WgDOvSiRhO0AX81Op3j& nc ht=scontent.fsgn13 1
278226852 461108542429430 6183909721011182892 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=102&ccb=1 5& nc sid=730e14& nc ohc= jUyhR95nTkAX87r cf& nc ht=scontent.fsgn8 1

GÓP Ý KIẾN