ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 13 PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2023/NĐ-CP NGÀY 29/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM NĂM 2024

z5280092612735 5d61daf31dc21ae3aede8296ab859cbe

Sáng ngày 24/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp  các ban ngành đoàn thể Phường 13 và Văn phòng Đại diện Phật giáo Hòa Hảo Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị … Chi tiết

HỘI NGHI NHÂN DÂN THÁNG 7

z4554874973456 244c7bc96d8894c914087065ac37371e

Ngày 28/7/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13 phối hợp Ủy ban Nhân dân Phường 13 tổ chức Hội nghị Nhân dân tháng 7 năm 2023. Đến tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong – Bí … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN