ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống Mặt trận Quận 5

Sáng ngày 4/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống Mặt trận Quận 5. Ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và làm báo cáo viên tại Hội nghị.
Cùng tham dự Hội nghị có ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Nguyễn Quang Hiệp – Quận ủy viên, Phó ban Tuyên giáo Quận ủy; cùng các ông bà là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường; đại diện Ban công tác Mặt trận các khu phố.
Hội nghị đã được nghe trao đổi về một số nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy trong hệ thống Mặt trận, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát được quy định tại Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” cũng như tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng bộ và chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.

Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản cho biết 'VI QUAN 5 PHAT TRIEN VĂN MINH HIÊN ĐẠI NGHĨA TÌNH'

Có thể là hình ảnh về đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà

GÓP Ý KIẾN