ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tuyên truyền về công tác Đối ngoại nhân dân cho chức sắc, chức việc trong họ đạo Cao đài

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và quyết tâm trong hành động của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các chức sắc, chức việc trong tín đồ họ Đạo góp phần thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Thành phố và Quận 5.
?Sáng ngày 26/5/2020, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 phối hợp với Họ Đạo Cao đài Sài gòn quận 5 tổ chức tuyên truyền về công tác Đối ngoại nhân dân cho chức sắc, chức việc trong họ đạo Cao đài về chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN, năm thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.
Đến tham dự hội nghị có: Ông Lê Văn Thu – Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban MTTQVN Thành phố; Lễ Sanh: Thái Lân Thanh – Trưởng ban Cai quản họ đạo Sài Gòn; Ông Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Quận 5; Ông Nguyễn Trọng Phúc – Phó Chủ tịch UBMTTQ Q5. Cùng các vị là ban công tác Mặt trận khu phố, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ 10 phường của cụm 1 và cụm 2 trên địa bàn quận 5 với 123 người tham dự.
♦️Qua hội nghị đã giúp và định hướng cho các vị chức sắc, chức việc, tín đồ họ đạo, ban công tác Mặt trận được hiểu rõ hơn về nội dung cơ bản để thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân trong tình hình mới.

ee82e9026cb596ebcfa4 efedd65753e0a9bef0f1 ng Lê Văn Thu UVTT Trưởng ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao đổi cùng Hội nghị

GÓP Ý KIẾN