ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 lần 9 nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chiều ngày 11/01/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 lần 9 nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; cùng tham dự có bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 5; cùng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ quận 5, đại diện Thường trực Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ 14 phường, các vị đại diện các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận Khu phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ര CAA TT NAM QUANG INH MUÃN NAM TTRẬN QUỐC CVIỆ HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN QUỐC VIỆT NAM QUẬN NHIỆM (2019 2024) TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRẬN NĂM 2022 ĐOÀN ĐOÀNKẾT-NĂNGĐỘNG KẾT NĂNG ĐÔNG TRÁCH NHIỆM, VÌ QUẬN 5 PHÁT TRIÊN VĂN MINH m2023 HIỆN ĐẠI NGHĨA TÌNH'

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội quận năm 2022. Song song đó, Hội nghị cũng được nghe báo cáo nhận định về những mặt làm được và những điểm còn hạn chế của Mặt trận Tổ quốc quận – phường trong năm 2022 và góp ý cho chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ quận năm 2023. Đồng thời trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (2 tập thể-01 cá nhân) và Thành phố cho 14 tập thể, 30 cá nhân; Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cho 06 tập thể, 21 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong năm 2022; Đặc biệt trao cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu cho đơn vị MTTQ Phường 1, Phường 7 và Phường 9.

Có thể là hình ảnh về 14 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 14 người và mọi người đang đứng

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã hiệp thương bổ sung, thay thế nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Hữu Hà – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 5 và ông Trần Phong Võ – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2.

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

GÓP Ý KIẾN