ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội quán đồng bào Hoa tổ chức họp mặt truyền thống định kỳ đầu Xuân Tân Sửu

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2021, Ban quản trị các Hội quán đồng bào Hoa tổ chức họp mặt truyền thống định kỳ đầu Xuân Tân Sửu tại Hội quán Ôn Lăng (chùa Quan Âm).

Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5; ông Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, cùng các vị là UVBTV Quận ủy; Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và các đại biểu là Trưởng, Phó, thành viên Ban quản trị các Hội quán đồng bào Hoa tại quận 5.

Tại buổi họp mặt, ông Hồng Thế Chân – Phó ban Quản trị Hội quán Ôn Lăng cho biết: trong năm qua, Ban quản trị các Hội quán đã có nhiều nỗ lực, phát huy được sự nhiệt tình của các thành viên, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm đã đề ra. Bên cạnh đó, các Hội quán đã cùng Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, công tác an sinh xã hội góp phần cùng Quận 5 xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế – xã hội của quận nhà.
2 5

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Quận, ông Nguyễn Mạnh Cường –  Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5 đã gởi lời chúc mừng năm mới đến Ban quản trị, các vị đồng hương của các Hội quán đồng bào Hoa và mong rằng trong thời gian tới, trước những khó khăn các Hội quán sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc riêng của từng Hội quán để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, cùng chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để đưa Quận 5 ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
190221.Q5.2

GÓP Ý KIẾN