ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hơn 100 cán bộ Mặt trận Quận 5 tham gia tập huấn công tác viết tin, bài năm 2020

Sáng ngày 07/10/2020, tại Hội trường 118 Ngô Quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác viết tin, bài và hướng dẫn công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội năm 2020. Bà Cao Thị Thu Duyên – Phó ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 đến dự và báo cáo chuyên đề trong hội nghị.

Tại buổi tập huấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 phường và các vị trường, phó ban công tác Mặt trận các khu phố được báo cáo viên truyền thụ những kiến thức trọng tâm về cách viết tin, bài sau mỗi đợt hoạt động với những nội dung chính như cách xử lý thông tin, cấu trúc của tin – bài, những yếu tố cơ bản – cấu trúc của 01 tin – bài,… Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã được lắng nghe những lợi ích của công tác tuyên truyền hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trên trang mạng xã hội cũng như cách sử dụng trang mạng xã hội một cách hiệu quả; từ đó, nâng cao việc đổi mới công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN