ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họp mặt cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 đầu xuân Canh Tý năm 2020

Sáng ngày 30/01/2020, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm Canh Tý 2020 của tập thể cán bộ, công chức, người lao động đơn vị. Ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 cùng BTT UBMTTQ Quận dự và chúc mừng năm mới.
Trong không khí vui tươi ấm áp đầu xuân, lãnh đạo đơn vị mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao; phấn đấu thực hiện có hiệu quả những nội dung theo chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông qua.

IMG 1329 IMG 1342

GÓP Ý KIẾN