ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Ngày 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).
Tham dự có đồng chí Trần Kim Yến – UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trương Minh Kiều – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng chí Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, các đồng chí Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 cũng vinh dự đón tiếp các vị nguyên là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận qua các nhiệm kỳ, Nghệ nhân Nhân dân; đại diện các tập thể và cá nhân được vinh danh.

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM'

Tại họp mặt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 thông qua thước phim “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” để ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất – nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như nhìn lại những việc mà hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận – phường đã thực hiện trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 5 khẳng định: Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5 đã có những bước phát triển nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội; trật tự an ninh chính trị được giữ vững, đồng bào các dân tộc yên tâm làm ăn sinh sống, tương trợ lẫn nhau; hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 đã tham gia và đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để góp phần làm nên kết quả đáng trân trọng ấy. Bên cạnh đó, với vai trò trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống Mặt trận đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội và Nghị quyết của Đảng bộ Quận 5; tiêu biểu như việc cùng với các Hội quán, cơ sở Tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp trong – ngoài quận; các đoàn thể chính trị – xã hội; cấp ủy – chính quyền các cấp đã giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn cơ bản đảm bảo cuộc sống.

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 vinh dự nhận giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần 3 năm 2022 với giải pháp “Phát huy hoạt động văn hóa, đoàn kết cộng đồng trong đồng bào Hoa”; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 07 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc đã cống hiến suốt những năm qua; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 trao tặng giải thưởng Đại đoàn kết lần thứ 22 cho 12 tập thể và 10 cá nhân; tuyên dương 51 các bộ Mặt trận tiêu biểu; 33 gương điển hình trong việc Học tập và làm heo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – đây là những cá nhân có những việc làm thiết thực, điển hình trong một lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp trong cộng đồng và xã hội. Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận – Phường cũng đã trao bảo trợ thường xuyên cho 120 hộ gia đình và 03 phương tiện sinh kế với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐẢNG CԔNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM'
Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM'

GÓP Ý KIẾN