ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lễ phát động chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

Sáng ngày 27/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự và Quận Đoàn 5 tổ chức Lễ phát động chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 5; cùng các đồng chí là Ủy viên Thường trực, trưởng các ban chuyên đề Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Thường trực Quận ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đồng chí Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Quận ủy, phòng ban chuyên môn thuộc quận; đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ, Ban Chỉ huy Quận sự 14 phường.

Tại buổi lễ, ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5  cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các Phường 3, 6, 8, 10, 14 ký kết chương trình phối hợp thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với các nội dung chính như: phát huy vai trò Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận – phường trong việc thực hiện cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan cải cách hành chính, triển khai rộng rãi đến cán bộ công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính tại địa phương cũng như phối hợp tổ chức, tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp những mô hình, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường trong thời gian tới.
270321.Q5.1

Bên cạnh việc phát động thực hiện chủ đề năm 2021; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cũng phát động nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” bằng nhiều giải pháp thiết thực như: tổng dọn vệ sinh cơ quan, đơn vị, nơi làm việc, cạo xóa các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định,… đặc biệt là ra quân thực hiện công trình ốp thảm nhựa cỏ trên các cột đèn chiếu sáng tại 14 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường.
270321.Q5.2

GÓP Ý KIẾN