ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lễ phát động thực hiện tháng hành động “Vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2021

Chiều ngày 04/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức lễ phát động thực hiện tháng hành động “Vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2021.
Đến dự có bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Nguyễn Thị Minh Phượng – UVBTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, ông Nguyễn Thái Bình – Phó ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện Ban quản trị các Hội quán người Hoa; đại diện Đảng ủy – Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 14 phường; các hộ gia đình khó khăn nhận bảo trợ thường xuyên năm 2021.
Theo đó, trong đợt này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 trao bảo trợ 12 tháng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) cho 120 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 720 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 cũng thực hiện công trình sửa chữa 06 căn nhà có nguy cơ sập, dột nát cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thực hiện công trình “Nâng cấp nhà vệ sinh” cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 100 triệu đồng.
Việc chăm lo các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức thường xuyên nhằm phát huy truyền thống nhân ái, đoàn kết, tương thân tương trợ của đồng bào các giới, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giúp các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững theo tiêu chí của Thành phố.
Có thể là hình ảnh về đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và hoa
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

GÓP Ý KIẾN