ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Thành phố – Đài truyền hình thành phố họp báo chương trình nghệ thuạt hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc

Theo ban tổ chức, chương trình năm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 vào lúc 19 giờ 30 và truyền tiếp trên kênh HTV9 ngày 02/12 với nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngợi ca tình yêu biển đảo, quê hương đất nước, sự quả cảm, không ngại hy sinh của những chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng nơi biển đảo quê hương, tuyến đầu Tổ quốc. Đồng thời, qua chương trình tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân, Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân và Nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo đoàn kết thống nhất, xây dựng, học tập và phát triển sản xuất… Bên cạnh đó, khán giả sẽ tham gia giao lưu với những cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” trong nhiều năm qua; chiến sĩ Biên phòng thích tìm tòi, sáng tạo ra những công trình nhằm hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống v.v…

Nguồn: https://www.facebook.com/MTTQ.TPHCM/?__tn__=kCH-R&eid=ARDe-uHJaK4rT25QQIWPdjdvS19F40yDJCEXcFW7OVBQqO-OvI6d1DgCG2ctEBTo0ooMOADMBHyXQpnZ&hc_ref=ARRBVrm6Lcer_WcjuES2iInf-jsLHdA9FE3xBwR2uBED104R8hrok0YsQNs52Lh5bOI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBk8TDvcJeKAEvV9rwIqy0fI-WO0rH5EX6crD3P7NxR94R7iQWp5oJ2BA50rB6Gt3nWa6k6S9IkftkGA7IpJQu_8u_eFNimIDY2DzKL-RFqaD-WKb01xIz9bLpKoDTu-0ldamV5-IbWtSfUbzHizlNqdljBgSm6zfEY7q0ishj-qqUkBcziRVCotbbfC3HCTWm0IK569OOfMpyCK0juDQKg8YXf06ECXV8xQgkCMr3p6Ri7r6JSXUQAi9g3fGEl5sQQzrzWo3pZm_pvOoB6RkYWx47lHnNWqepKoAxBkwmzmgvzQ-tQYlHDyIMGvg6GdgI5Z_4cr_1szKWOiwKJvTyuDjkxhANeJaHXBCXKtnUUzG4aFS5DDRQqO8pA3MBNFwsQb2BoOiXBYyXqIRhUHqOPbw7UjdfZhZm3z3jJeXQ8lQkpd1PsjB-VyPQm8KIIzBpYrREodIV_a7FvOzyuxOdLwOchKouQOHfmnYMKVED6tIxUxNw

GÓP Ý KIẾN