ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020

Sáng ngày 26 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020. Đến tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đại diện các Ban, Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 24 quận, huyện.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 tập trung vào các nội dung thông tin về tình hình tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona gây ra; thông tin về chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của hệ thống Mặt trận.

DSC07041

Đồng chí Trần Hữu Phước phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Phước chia sẻ 04 nội dung trọng tâm:

Về tình hình phòng chống  dịch bệnh Covid 19, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến dịch, tuyệt đối ko được lơ là. Công tác tuyên truyền phải mạnh mẽ, quyết liệt. Thông tin phải minh bạch để mọi người dân cùng nắm, cùng hiểu.  Mặt trận nên thông tin chuẩn xác những trường hợp nghi ngờ, tránh tình trạng kỳ thị du khách Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc các quốc gia có dịch. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đặc biệt các vị chức sắc, tôn giáo trong tuyên truyền vận động người dân. Tuyên truyền vận động nhân dân trong nâng cao chế độ dinh dưỡng, sức đề kháng trong từng hộ gia đình. Quản lý được thông tin chính thống của hệ thống Mặt trận trên các trang mạng xã hội.

Về thông tin tuyên truyền tháng 2 và tháng 3, cần  tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, đóng góp dự thảo văn kiện. Quan tâm nắm bắt thông tin dư luận của nhân dân trên địa bàn dân cư đối với Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là thông tin tuyên truyền vận động 200 ngày thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Về công tác dân tộc tôn giáo, cần rà soát lại lịch hoạt động của các cơ sở tôn giáo,tình hình chức sắc, chức việc, người có uy tín trên địa bàn. Xây dựng, bổ sung kế hoạch giám sát tiến độ phối hợp thực hiện  của các cơ quan đơn vị khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn

Về công tác giám sát, phản biện xã hội, cần quan tâm giám sát phản biện, giám sát đối tượng thân nhân kiều bào trên địa bàn. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, đồng thời đặc biệt quan tâm tới giám sát  thông tin dư luận nhân dân về nhân sự đại hội Đảng các cấp.

DSC07046

Đồng chí Nguyễn Thành Trung kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị hệ thống Mặt trận Thành đề nghị hệ thống Mặt trận Thành phố thông qua việc giám sát dịch Covid 19 để thể hiện vai trò của Mặt trận trong quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân, đi sâu đi sát với những hoạt động của nhân dân. Phải xác định trách nhiệm, vai trò của từng cán bộ Mặt trận trong trận chiến chống dịch này. Mặt trận 24 quận, huyện rà soát, điều chỉnh chương trình phối hợp hành động năm 2020 của đơn vị mình theo các văn bản định hướng, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Việc thực hiện công  trình thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp nên lồng ghép hoạt động để tránh dàn trải, trong đó quan tâm tới những công trình  thực hiện Chỉ thị 19, công tác an sinh xã hội , đồng thời phát huy các tổ chức thành viên để cùng phối hợp hành động

Thu Duyên

Nguồn: http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongtinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=5679&PublishedDate=2020-02-26T11:35:00Z

GÓP Ý KIẾN