ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Phường 10 tổ chức tiếp xúc giữa Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 5 sau kỳ họp lần thứ 17 và Hội đồng nhân dân Phường sau kỳ họp lần thứ 15

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 11 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường UBND P10, MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa Tổ Đại biểu HĐND Quận 5 sau kỳ họp lần thứ 17 và HĐND Phường 10 sau kỳ họp lần thứ 15

Đến tham dự hội nghị có Bà Trịnh Thị Phương  Thảo – Phó Trưởng Phòng y tế Quận 5 – Đại biểu HĐND Quận 5, đơn vị 10.

Lãnh đạo phường có ông Trần Đức Khiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 10, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, TT UBND, Đại biểu HĐND Phường 10 (Đơn vị 65 đến 71), các ban ngành đoàn thể, cấp ủy Chi bộ, Ban CTMT 7 khu phố, Ban điều hành 42 TDP và có 95 cử tri tham dự.

Tại hội nghị, Bà Trịnh Thị Phương Thảo thông qua báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 17 HĐND Q5 và Kiểm điểm của Tổ Đại biểu HĐND Quận 5 (Đơn vị 10) nhiệm kỳ 2016 – 2021, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17.
Ông Phạm Lâm Quốc Bảo – Phó chủ tịch HĐND phường thông qua báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 15 HĐND P10 và kết quả hoạt động HĐND Phường 10 nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Đỗ Vũ – PCT UBND phường trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15.

Hội nghi tiếp tục lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt tổ đại biểu HĐND phường ông Đõ Vũ cám ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu của cử tri.
0301

GÓP Ý KIẾN