ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Phường 3 giúp sức cùng người bán vé số

Nhằm tiếp tục có giải pháp giúp đỡ người dân bán vé số dạo vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, thì cuộc sống mưu sinh của những người bán vé số dạo lại càng khó khăn, từ thực tế đó Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3, đã hỗ trợ 02 trường hợp Bán vé số dạo trên địa bàn bằng hành động cụ thể, hàng ngày duy trì vận động, Cán bộ công chức, mạnh thường quân, nhân dân trên địa bàn ủng hộ mua vé số. Với số lượng vận động từ ngày 6/6/2021 đến nay cho thấy bán trung bình được hơn 70 tờ vé số mỗi ngày, với số lượng trên tuy không nhiều, nhưng phần nào đã giúp sức cho người bán vé số vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Qua đây mong muốn mỗi người dân chúng ta cùng giúp sức, chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm cùng nhau chung sức vượt qua đại dịch Covd-19.

GÓP Ý KIẾN