ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lan tỏa Gian hàng nghĩa tình!

z2559588978253 e1ee01bbc39241909d154099fcb5aa1d

Bên cạnh việc chăm lo đời sống người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly thì việc chăm lo người dân khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid cũng cần được quan tâm và lan rộng đặc biệt là … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN