ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Phường 3 tổ chức mạn đàm tiểu sử Ứng cử viên

Ủy ban MTTQ Phường, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường 3, Quận 5 đã tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 với cử tri các tổ dân phố từ tổ 01 đến tổ 40 của 3 khu phố trên địa bàn phường 3. Căn cứ kế hoạch, phường 3 có 08 cuộc mạn đàm tiểu sử đã được tổ chức từ ngày 17/5 đến hết ngày 18/5/2021.
Tại các hội nghị, các cử tri nghe tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HDND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026. Các cử tri đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự kỳ vọng vào một kỳ bầu cử thành công khi các ứng cử viên của Quốc Hội và HĐND Thành Phố nhiệm kỳ này đều có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm công tác dày dạn; các ứng cử viên với học thức, sự năng động và đa dạng ngành nghề, cho rằng cần chọn được những đại biểu thực sự gần dân và ưu tiên các ngành nghề phù hợp thời đại và định hướng phát triển của TPHCM, như y tế, kinh tế, giáo dục, công nghệ…
Đặc biệt là các ứng cử viên nữ đều là những lãnh đạo trưởng thành và gắn bó sâu sát với Quận 5, Cử tri mong rằng khi trúng cử, các đại biểu sẽ đóng góp tiếng nói mạnh mẽ hơn vì sự tiến bộ của nữ giới, giúp phụ nữ ngày càng hạnh phúc hơn trong cuộc sống gia đình và xã hội, có cơ hội được giáo dục bình đẳng hơn, có kiến thức nhiều hơn để xây dựng gia đình vững mạnh vì người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc bồi đắp hạnh phúc gia đình.
Trong các buổi hội nghị, các cử tri cũng đã được phổ biến quyền và trách nhiệm công dân trong việc tham gia cuộc bầu cử và các thông tin có liên quan đến cử tri trong ngày bầu cử 23/5/2021, như: địa điểm, thời gian bỏ phiếu, các lưu ý tăng cường ý thức phòng, chống dịch COVID-19, chấp hành nguyên tắc phòng, chống dịch trong tham gia bầu cử…
Đại diện Ủy ban MTTQ phường 3 cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn phường vẫn đang triển khai đúng tiến độ với việc hoàn thành trang trí 3 điểm bỏ phiếu, đang trang trí các thùng phiếu; phát thẻ cử tri đến người dân; phổ biến khai báo y tế với mã code đến cử tri trên đị bàn, khi đi bỏ phiếu bầu.
6B6ED88D 982D 4F07 91A7 3474B45DDBEF

GÓP Ý KIẾN