ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị – xã hội tham gia Hội nghị góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 11/6/2020, tại Hội trường A Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị – xã hội tham gia Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI (2015 – 2020); mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Quận 5, xây dựng hệ thống chính trị Quận 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chương trình, đề án phát triển Quận 5 giai đoạn 2020 – 2025.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; cùng dự có đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; cùng các đồng chí trưởng – phó các đoàn thể chính trị – xã hội quận; các cá nhân tiêu biểu thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5

104042696 546102502737380 3803584130794228358 o

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nội dung các văn kiện, có hơn 10 đại biểu đã đóng góp hơn 25 lượt ý kiến góp ý vào các dự thảo của văn kiện, có một số ý kiến góp ý bổ sung thêm một số kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội; đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm kỳ mới. Một số ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 mang tính phấn đấu cao, phù hợp với tình hình của quận… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, đô thị, môi trường, giáo dục đào tạo, công tác quy hoạch, bố trí, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ,…

Bà Tô Tuệ Lang Ủy viên Ủy ban MTTQ Quận 5 Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 5 phát biểu tại hội nghị

Bà Tô Tuệ Lang – Ủy viên Ủy ban MTTQ Quận 5, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 5 phát biểu tại hội nghị

ng Lê Minh Hiển Ủy viên Ủy ban MTTQ VN Quận 5 Trưởng phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu ý kiếtn

Ông Lê Minh Hiển, Ủy viên Ủy ban MTTQ VN Quận 5, Trưởng phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu ý kiến

PGS TS Vũ Tình Ủy viên UB MTTQ Quận 5 phát biểu tại Hội nghị

PGS-TS Vũ Tình – Ủy viên UB MTTQ Quận 5 phát biểu tại Hội nghị

 

GÓP Ý KIẾN