ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội Phường 6 tổ chức hoạt động an sinh xã hội

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 07/3/2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường 6 tổ chức hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho thanh thiếu nhi và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.
Nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời chăm lo cho Thanh thiếu nhi và người già neo đơn trên địa bàn phường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức nấu và đến từng nhà, từng hộ dân trao tặng 90 suất ăn cho Thanh thiếu nhi và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Qua hoạt động với mong muốn lan tỏa những thông điệp yêu thương, giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua mọi khó khăn.
z2365790161292 64115bdde296d684b4d19f3c3e705a2d

GÓP Ý KIẾN