ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 10 quận 5

Ngày 31/12/2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân Quận 5 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ban hành Nghị quyết số 137/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 10 quận 5 đối với bà Hồ Thị Trúc Giang – UVBTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 5 kể từ ngày 28/12/2019

GÓP Ý KIẾN