ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ Phường 3 tổ chức Hội nghị giao ban dư luận xã hội Quý 1 và triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2020

Vào chiều ngày 25/02/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 3 tổ chức Hội nghị giao ban dư luận xã hội Quý 1 và triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2020. Đến dự và chủ trì Hội nghị có bà Chu Thị Vân Khánh, Đảng ủy viên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 3; cùng tham dự có các đại diện Ban, ngành Đoàn thể, thành viên Mặt trận tổ quốc phường, Ban công tác Mặt trận 03 Khu phố.

Tại hội nghị, Bà Chu Thị Vân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc phường đại diện Ban Thường trực triển khai Chương trình công tác năm 2020; đồng thời lắng nghe tình hình dư luận trong nhân dân tại đơn vị trong thời gian vừa qua liên quan đến những vấn đề nóng như: việc phòng, chống dịch bệnh COVID -19; công tác chăm lo cho người dân trên địa bàn,… Đồng thời, triển khai Kế hoạch phối hợp, tổ chức chăm lo và khảo sát nhu cầu của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường năm 2020.

GÓP Ý KIẾN