ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ phường 5 tổ chức giao ban Dư luận xã hội quý 1 và triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 10/3/2017 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 đến các Ban ngành đoàn thể, Ban vận động 8 khu phố và công an khu vực cùng thực hiện.

88155561 865197817235557 3574133743482306560 o 88197227 865198513902154 4753634305308098560 o

Văn bản đính kèm

GÓP Ý KIẾN