ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ PHƯỜNG 6 TỔ CHỨC TIẾP XÚC GIỮA ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 5 VÀ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG VỚI CỬ TRI PHƯỜNG 6 SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY HĐND QUẬN 5 VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021

IMG 20210115 113311
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng nhân dân quận 5 và kỳ họp thứ Mười Sáu Hội đồng nhân dân phường 6. Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường 6 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5 và Đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6 với cử tri phường. Hội nghị đã thu hút hơn 97 cử tri tham dự.
Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 là Đại biểu HĐND Quận 5 (đơn vị 6); bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trương Quan Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và các vị đại biểu HĐND phường.
Tại hội nghị, cử tri đã được lắng nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng nhân dân quận 5, kỳ họp thứ Mười Sáu Hội đồng nhân dân phường và báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân Quận – Phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trong hội nghị đã ghi nhận 05 lượt phát biểu với 09 ý kiến đóng góp của các cử tri phường liên quan đến các vấn đề trật tự lòng lề đường, an toàn giao thông, trật tự xã hội…
Kết thúc hội nghị, ông Lê Tấn Tài – Đại diện tổ đại biểu HĐND Quận 5 đã báo cáo vai trò hoạt động của Đại biểu trong nhiệm kỳ qua, tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và đề nghị UBND phường tiếp tục giải quyết tốt các vấn đề cử tri đã quan tâm kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Sau buổi tiếp xúc cử tri, mong rằng các cô bác anh chị cử tri phường 6 tiếp tục quan tâm đến tình hình an ninh chính trị, trật tự đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn phường, tiếp tục tham gia góp ý xây dựng phường 6 văn minh hiện đại nghĩa tình.

GÓP Ý KIẾN