ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ Quận 5 dự buổi tiếp đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa X

Sáng ngày 02/7/2020, đồng chí Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tham dự buổi tiếp đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa X với Quận ủy Quận 5 do đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn.

z1955164447644 a88eb88d110ed9eb56e653b5d418c060

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Tài đã thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận báo cáo một số kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 như: quan tâm tuyên truyền các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các đoàn thể, tổ chức thành viên đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, MTTQ quận đã thực hiện tốt công tác vận động, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo với nhiều phương thức đổi mới, mở rộng hình thức giúp phát triển kinh tế để người dân thoát nghèo bền vững,…

1 3

Với những kết quả đã đạt được, MTTQ quận đã chủ động đề ra một số giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức thành viên về tuyên truyền, vận động và phát huy mọi nguồn lực của nhân dân thực hiện các các cuộc vận động; nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội quận, tiếp nhận ý kiến của nhân dân; lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận với tinh thần “Nghe dân nói và nói cho dân hiểu” trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN