ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ Quận 5 tuyên truyền về thành quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền

Chiều ngày 24/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị tuyên truyền về thành quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia trong hệ thống Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận – phường; Ban công tác Mặt trận 99 Khu phố. Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Khu vực II trao đổi về các nội dung liên quan đến phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia với một số nội dung trọng tâm như:  đánh giá các thành tựu, kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các bên sau thời gian triển khai các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và Hiệp ước biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia cũng như việc hợp tác, phát triển tại khu vực biên giới; Tuyên truyền về nội dung các văn bản pháp luật, các hiệp ước, hiệp định song phương, các tuyên bố chung, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về công tác phân giới, cắm mốc, quản lý và bảo vệ biên giới trên đất liền.

 

GÓP Ý KIẾN