ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MTTQ quận giám sát công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong 02 ngày 26/8 và 26/9/2022, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 do đồng chí Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5. Cùng dự có đồng chí Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận; Phòng Tư pháp; Bảo hiểm xã hội; Liên đoàn Lao động; Hội LHPN quận; Tổ tư vấn Pháp luật miễn phí thuộc Ủy ban MTTQ quận.

Tại buổi giám sát, đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy đã báo cáo về các giải pháp, cách làm của đơn vị theo Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BTG-BHXH ngày 20 tháng 4 năm 2021 giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với Bảo hiểm xã hội Quận 5 về Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 thông qua việc tổ chức hướng dẫn, triển khai ứng dụng VSSID – BHXH số trên thiết bị thông minh; tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trong Nhân dân; tổ chức 20 buổi tuyên truyền các nội dung có liên quan thu hút được hơn 2.000 lượt người tham dự;…

26922.Q5.1

Thông qua nội dung báo cáo của đơn vị và những vấn đề được thành viên đoàn giám sát đặt ra; kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Tấn Tài nhận định: trong thời gian qua, đơn vị đã có tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuyên đề về công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với Bảo hiểm xã hội quận theo chương trình hành động số 36-CtrHĐ/QU ngày 27/6/2013 về triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn (2012 – 2020); tuy nhiên cần đầu tư về công tác đánh giá việc triển khai, thực hiện các nội dung bám sát theo chương trình liên tịch giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy và Bảo hiểm xã hội Quận 5 về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, việc tuyên truyền về các chế độ, chính sách của BHXH, BHYT đã được triển khai rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhưng cần quan tâm đầu tư giải pháp nhằm tuyên truyền cụ thể đến từng nhóm đối tượng trong Nhân dân như: người lao động tại các cơ quan đơn vị có hợp đồng lao động dài hạn, hợp đồng lao động ngắn hạn hay tại các hộ gia đình lao động theo nhóm cá thể thông qua phòng Kinh tế, qua hệ thống cấp ủy Đảng – chính quyền tại đơn vị, hay thông qua hệ thống Liên đoàn Lao động; Hội LHPN;… Song song đó, đồng chí trưởng đoàn cũng đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của Ban Tuyên giáo trong việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội từ người dân đối với các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT để từ đó phát huy những việc đã làm được, đồng thời xác định những hạn chế, bất cập thời gian qua nhằm tham mưu, đề xuất Ban thường vụ Quận ủy các giải pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng hơn, hiệu quả hơn trong nhân dân trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN