ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Chiều 27/3, HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp bất thường, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, 83/93 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Sau khi bổ sung thêm một phó chủ tịch, lãnh đạo UBND TP.HCM hiện tại gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; 5 phó chủ tịch Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu và ông Dương Anh Đức. Như vậy, cơ cấu tổ chức của UBND thành phố hiện đã kiện toàn theo quy định.

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê ở quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng). Ông có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ Toán học.

Ông từng là Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Đại học Công nghệ thông tin; Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên BCH Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên BCH, Phó bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018).

Từ tháng 7/2017, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

GÓP Ý KIẾN