ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ông Trương Canh Ba, Phó Chủ tịch UBND quận 5 nhận Quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/6/2020

Sáng 01/6/2020, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định của UBND TP về việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho ông Trương Canh Ba, Phó Chủ tịch UBND quận 5.
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cảm ơn ông Trương Canh Ba trong quá trình công tác đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của TP. Phó Chủ tịch UBND TP chúc ông luôn mạnh khỏe và tiếp tục có sự đóng góp ý kiến cho sự phát triển của TP.

GÓP Ý KIẾN