ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát động cuộc thi viết về các hoạt động, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 phát động cuộc thi viết về các hoạt động, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” trong cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng tình nguyện viên MTTQ quận; học sinh – sinh viên; các tầng lớp nhân dân từ ngày 21/8/2021 đến ngày 30/10/2021.

235612143 797925904221704 6579891966223074085 n

GÓP Ý KIẾN