ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÁT HUY NỘI LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Hiện nay, toàn phường có 15 hộ nghèo, hộ cận nghèo với 53 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,47% tổng số hộ dân toàn phường. Để thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, phường cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ngay từ đầu tháng 3, Ban Giảm nghèo bền vững phường 11 thực hiện khảo sát, xác định nhu cầu cần trợ giúp của từng hộ trong chương trình từ đó tham mưu cho Thường trực Đảng ủy – UBND phường giải pháp hỗ trợ phù hợp đó là phát huy nội lực trong việc vận động các đơn vị, hội đoàn, hội quán trên địa bàn chăm lo nhằm ổn định thu nhập cho các hộ, góp phần giảm nghèo bền vững.
– Qua đó, chiều ngày 21/03/2023, phường đã tổ chức đoàn đến trao bảo trợ thường xuyên 6.000.000 đồng/năm cho 02 hộ nghèo tại khu phố 5B, kinh phí do Hội quán Ôn Lăng tài trợ, thời gian nhận từ đầu tháng 4/2023; đến trao bảo trợ có sự hiện diện của Ông Lê Tấn Tài – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận 5, Bà Ngô Lệ Châu – Phó Ban quản trị Hội quán Ôn Lăng, Ông Đặng Ngọc Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Bà Trần Sanh Kiều – Phó Chủ tịch UBND phường. Trong danh sách quản lý hộ nghèo của phường đây là 02 hộ người Hoa và có nhiều thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, không có tư liệu sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định; trước đó 02 hộ này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, phường và khu phố chăm lo thường xuyên nhưng vẫn còn thiếu hụt nhiều về chiều thu nhập. Vì vậy việc hỗ trợ thêm từ Hội quán Ôn Lăng với 02 hộ nghèo này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là suối nguồn tinh thần để giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
– Ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp nhưng “Mỗi cây mỗi hoa – Mỗi nhà mỗi cảnh”, có những số phận kém may mắn rất cần tấm lòng của cộng đồng…Vì vậy chúng ta hãy luôn bên cạnh, đặt mình vào hoàn cảnh của những người nghèo, để giúp đỡ họ bằng tấm lòng, bằng cảm xúc của trái tim, bằng sự thấu hiểu, bằng sự trân trọng, nâng niu và cảm thông sâu sắc.
Hinh 1 2

GÓP Ý KIẾN