ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 1 QUẬN 5 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ TRỌ, NHÀ NGĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Tối ngày 23/02/2024, Ban chỉ đạo 138 Phường tổ chức Hội nghị quán triệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đến tham dự có sự hiện diện của đ/c Võ Minh Triết – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường; đ/c Trần Bình Phong – ĐUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường; Trung tá Phạm Quốc Thuần – ĐUV, Trưởng Công an Phường cùng với sự tham dự của đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ nhà trọ, chủ nhà ngăn phòng cho thuê trên địa bàn.
IMG 9903
Hội nghị tổ chức nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của nhân dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, đáp ứng đúng quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh đối với chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

GÓP Ý KIẾN