ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 Thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2022

Nhằm tạo mối quan hệ gắn bó giữa các cơ sở Tôn giáo với Đảng, chính quyền địa phương , vận động các vị chức sắc, chức việc và các tín đồ, phật tử tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện – xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương vững mạnh.
Sáng ngày 10/8/2022, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các Ban ngành đoàn thể Phường 1 phối hợp cùng Ban Dân vận Quận Ủy Quận 5 đã đến thăm hỏi và chúc mừng các vị chức sắc, chức việc tại các cơ sở tôn giáo Chùa Phổ Minh, chùa Thiện Mỹ và Thánh Thất Cao Đài Sài Gòn Quận 5 trên địa bàn Phường 1.
z3632090374630 cf9180d8f48648d63237ffd3f9cdc03b z3632090944933 d8459983be48cf6d83d40d16189444cc
Tại mỗi điểm đến thăm, lãnh đạo quận và phường gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Đại lễ Vu Lan năm 2022 và trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ các cơ sở tôn giáo trong việc chung tay tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc tại địa phương.

GÓP Ý KIẾN