ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

Nhằm tổ chức chăm lo tốt cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng thời, nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Phường 1 thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm lo về đời sống vật chất, động viên tinh thần các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Quân nhân xuất ngũ, thanh niên chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự, lực lượng thu gom rác dân lập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
4D5EAAC6 8191 4029 9C55 41E34AE639FE
Ngoài ra Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể phường còn chăm lo cho Ban Công tác Mặt Trận, Ban Thanh tra nhân dân, Hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 08/01 đến ngày 15/01/2023 Phường tổ chức trao tặng 432 phần quà với tổng số tiền 170.000.000 đồng. Kinh phí được chi từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và nguồn vận động từ Mạnh Thường Quân, các cơ sở tôn giáo trú đóng trên địa bàn phường.

GÓP Ý KIẾN