ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hành trình về nguồn Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023)

Nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Ngày 26/4/2023 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Phường 1 và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường tổ chức hành trình về nguồn kỷ niệm 48 năm ngày Giải phòng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2023); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023.
788167DD D72A 4D50 81DF 6DB06DC4C4E6
Đoàn đã đến viếng và dâng hương dâng hoa tượng đài chị Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ Tham quan Khu di tích lịch sử căn cứ núi Minh Đạm huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tham dự chuyến hành trình có đại diện các Ban ngành, đoàn thể phường, Ban Công tác Mặt Trận, Chi hội, chi đoàn 6 khu phố, Chức sắc, Chức việc Họ đạo Cao Đài Sài Gòn Quận 5 và Phật tử chùa Phổ Minh, chùa Thiện Mỹ trên địa bàn phường.
2A76AE56 583C 4776 BAD2 0C33948DF0316C9DF206 AEC6 43F6 A94E 2E3D262D5ED6
Qua đó tạo điều kiện cho các thành viên, hội viên, đoàn viên thanh niên, các Chức sắc, Chức việc các tôn giáo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tham gia, tổ chức các phong trào tại địa phương.

GÓP Ý KIẾN