ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 1 – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 1 NĂM 2023

Căn cứ chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 năm 2023, vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 tổ chức hội nghị Giao ban dư luận xã hội và triển khai công tác trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 trong năm 2023 và quý I/2023. Tham dự hội nghị có Ban Công tác Mặt trận Khu phố và Ban Thanh tra nhân dân, chủ trì hội nghị: Bà Lê Thị Thùy Dung – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1.
z4098687894916 446f11e68819b134bdc85760ece0b58a z4098687901671 e0c94145d12ab6fcaa99d644f2f1eb91

Thông qua hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 đã ghi nhận ý kiến về dư luận xã hội trong nhân dân, triển khai các nội dung trọng tâm trong năm 2023 và công tác trong quý I/2023, cụ thể như: công tác khảo sát các nhu cầu chăm lo đầu năm; dự thảo thang điểm thi đua Ban Công tác Mặt trận năm 2023; dự thảo một số hoạt động tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

GÓP Ý KIẾN