ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 3 NĂM 2022

    Thực hiện Hướng dẫn số 04 ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 về tổ chức Hội nghị nhân dân cấp phường năm 2022.
Sáng ngày 30/3/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Phường 1 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 3 năm 2022.
z3302401607279 27c40ef7f3eb7f80c3f28a7bca909fc7z3302401543434 945dc3f8492aa89d6defe8adfb157917
     Hội nghị được tổ chức hàng tháng nhằm lắng nghe và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế đối với công tác quản lý của Chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm góp phần xây dựng Chính quyền Phường thật sự trong sạch, vững mạnh.Trong hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu về tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và trật tự xây dựng trên địa bàn phường.
z3302401557778 3d944a614e5a77ff40eb0f1b13ab9776z3302401546395 7a17572cc7c865a74cb3c1b496d1b97e
    Đến tham dự hội nghị có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, bà Trần Thị Thanh Lan – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 1 cùng đại diện các Ban ngành, đoàn thể, Cấp Ủy, Ban CTMT, Ban vận động khu phố, Ban điều hành 69 Tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường.

 

GÓP Ý KIẾN