ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

 Ngày 23/3/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến tham dự hội nghị có bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; bà Trần Thị Thanh Lan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 1; bà Trần Thúy Anh – Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 1 cùng các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban Công tác Mặt trận 6 khu phố.
 Nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong 03 năm vừa qua. Đánh giá vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chương trình hành động đã nêu trong Nghị quyết; những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra. Trong hội nghị đã có 15 ý kiến góp ý bổ sung cho báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

z3282876792248 5cc96c6d1254964675d0f6986a685a05z3282876899867 8c84a2b717384a148df02e31fafcc521z3282876848066 d4eac6367393121d05d8d2318d153a4d

GÓP Ý KIẾN