ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hè năm 2022; Trao học bổng và dụng cụ học tập năm học 2022 – 2023

Ngày 24/8/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp cùng Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè Phường 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2022 và các ban ngành, đoàn thể trao học bổng và dụng cụ học tập năm học 2022 – 2023.
z3669089432270 c509fb5bdfe90735c5032dc38d64a412
Thông qua Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác tổ chức các hoạt động Hè của Ban chỉ đạo sinh hoạt Hè Phường 1. Qua đó nhìn lại những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế. Biểu dương 11 anh, chị phụ trách đội và 22 em thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động Hè năm 2022.
z3669120803442 687c3ae53aaa8033979117ed3b69fd4ez3669089069366 3f36b91a4e0bddf936f5eef27e3b6b98
Cũng trong hội nghị đã Báo cáo kết quả thực hiện công tác vận động hỗ trợ học bổng, nêu những kết quả nổi bật cùng những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, tiếp tục kêu gọi các tập thể, cá nhân đồng hành cùng các Ban ngành, đoàn thể Phường 1 góp phần động viên các em học sinh, sinh viên vươn lên, vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong học tập thực hiện thành công ước mơ của mình.
Với các học bổng: Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, Khuyến học, Trần Bội Cơ, Hoa Nhân Ái và Học bổng Vì Tuổi thơ đã thực hiện thống nhất mức chăm lo học bổng:
+ Cấp 1: 1.500.000 đồng/suất;
+ Cấp 2,3: 2.000.000 đồng/suất;
+ Cao đẳng, học nghề: 2.500.000 đồng/suất;
+ Đại học: 3.000.000 đồng/suất.
Hội nghị đã trao tặng 68 suất học bổng với tổng kinh phí: 125.500.000 đồng. Đồng thời, trao 6 dụng cụ học tập, với số tiền 3.600.000 đồng.
Chương trình học bổng đã đạt được những kết quả khá tốt chính là nhờ có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc với Chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương trong công tác vận động và chăm lo học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

GÓP Ý KIẾN