ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử các cấp năm 2021 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018

Sáng ngày 8/4/2021 tại hội trường 317 Cao Đạt. Ủy ban MTTQ phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể Phường 1 tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử các cấp năm 2021; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018.Nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
z2423298066196 c77a3bb8f86124576cddb1e186188ccd
Đồng thời, tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những nội dung trọng tâm về thời gian, tiến trình trong việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ về công tác bầu cử các cấp năm 2021.
z2423298062938 ab7089cbe81d7653ae2fed6527eded53
Đến tham dự hội nghị có ông Lý Ngọc Thạch – UVTT – Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng là Báo cáo viên hội nghị.Hội nghị thu hút hơn 80 người tham dự là đại diện các Ban ngành, Đoàn thể Phường 1, Ban CTMT, Ban vận động, Ban Thanh tra nhân dân, các Chi hội, Chi đoàn khu phố, Ban điều hành 69 tổ dân phố trên địa bàn phường.

GÓP Ý KIẾN