ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật cư trú năm 2020

Ngày 31/3/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Công an Phường 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Cư trú 2020; Nghị định 104/2022/NĐ-CP; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, sử dụng công nghệ cao, tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, ma túy, cờ bạc và cướp giật tài sản cho Nhân dân trên địa bàn phường.
Nhằm cập nhật những nội dung mới của Luật Cư trú năm 2020, Nghị định 104/2022/NĐ-CP. Những quy định cần thiết về việc cài đặt định danh điện tử trên phần mềm VNeID để giúp người dân thuận tiện trong mọi giao dịch hành chính sau khi bỏ sổ hộ khẩu. Đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm và ra CA phường nơi cư trú để đăng ký định danh điện tử mức độ 2.
Ngoài ra với tình hình mất an ninh trật tự trên không gian mạng hiện nay. Ban Chỉ huy Công an phường cũng đã kịp thời cung cấp thông tin cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, sử dụng công nghệ cao, tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, ma túy, cờ bạc và cướp giật tài sản. Từ đó người dân biết và đề phòng tránh bị kẻ xấu lừa gạt.

GÓP Ý KIẾN