ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức Hội thi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong việc xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh”.
Ngày 26/4/2023 Ủy ban MTTQ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Phường 1 tổ chức hội thi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử căn cứ núi Minh Đạm thuộc huyện Long Hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
9F61C7DB B52A 4EF5 A539 57D578BC6B83
 Với nội dung: Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; Lịch sử vẻ vang của Đảng, Nhà nước gắn với vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức soạn thảo thành 20 câu hỏi trắc nghiệm để các thí sinh dự thi đánh dấu chọn đáp án đúng.
Hội thi được tổ chức nghiêm túc, đúng nội dung, yêu cầu đề ra; đảm bảo tính giáo dục sâu rộng trong cán bộ, Ban Công tác Mặt Trận, đoàn viên, hội viên, Chức sắc, Chức việc các cơ sở tôn giáo. Với kết quả 01 giải nhất, 01 giải nhì và 03 giải ba được Ban Tổ chức trao tại khu di tích căn cứ núi Minh Đạm.

GÓP Ý KIẾN