ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN BAN THANH TRA NHÂN DÂN QUÝ 2/2021

Chiều ngày 01/04/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 tổ chức họp giao ban Ban Thanh tra Nhân dân Phường 1 Quý 2/2021. Thông qua buổi họp MTTQ đã báo cáo kết quả khảo sát đầu năm 6 khu phố đến các thành viên Ban TTND đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị phản ánh của Ban TTND trong Quý 1/2021.
z2411074900249 900494055aa4ad7188843c5d330d5aa2

Trong buổi họp bà Cù Thị Nga – Trưởng ban TTND Phường 1 đã triển khai một số nội dung trọng tâm cần giám sát trong quý 2 của Ban TTND, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.
z2411074832940 6c71a050efeb705056cc681ec2d697c7

Qua đó đã ghi nhận 14 ý kiến phản ánh về tình hình vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn các khu phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường giải quyết.

GÓP Ý KIẾN