ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức khảo sát về nhu cầu chăm lo và tình hình thực tế tại 6 khu phố trên địa bàn phường năm 2022

        Để nắm chắc các nhu cầu về công tác an sinh xã hội tại địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Vì người nghèo” năm 2022, đồng thời nắm được tình hình về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, công tác PCCC,tình hình hoạt động của các Chi hội, Chi đoàn, Tổ dân phố. Nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc phường trong năm 2022. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 tổ chức đoàn khảo sát tại 6/6 khu phố trên địa bàn phường từ ngày 10/03/2022 đến ngày 17/03/2022. Trưởng đoàn là Thường trực Đảng ủy Phường 1, cùng tham dự khảo sát có Thường trực UBND và các ban ngành, đoàn thể Phường 1.
z3267519379603 374bb09b3977d1b6be6afc40ef2eb914
          Qua các buổi khảo sát đã có hơn 50 ý kiến phản ánh về các vấn đề phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an ninh trật tự, tình hình hoạt động các chi hội, chi đoàn, tổ dân phố và đề xuất hơn 90 trường hợp có nhu cầu cần chăm lo về BHYT, học bổng, bảo trợ thường xuyên, phương tiện sinh kế, phương tiện đi học, sữa chữa nhà… Tại các buổi khảo sát các Ban ngành, đoàn thể có liên quan phản hồi trực tiếp hoặc ghi nhận để giải quyết, sau đó đoàn khảo sát đi thực tế xuống từng địa bàn khu phố để nắm chắc tình hình và đề ra những biện pháp giải quyết cho nhân dân.
z3267519402198 de6a787d00e59dffbdbea950dee7d1c0
 
 

 

THÙY DUNG

GÓP Ý KIẾN