ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức khen thưởng đột xuất cho các gương tiêu biểu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự

Sáng ngày 17/5/2023, Phường 1 tổ chức khen thưởng đột xuất cho 05 gương tiêu biểu trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn phường trong thời gian qua.
Cụ thể, khen thưởng Đại úy Nguyễn Văn Tiến; Thượng úy Trương Đức Thanh – Cán bộ CSKV Công an Phường 1 và đồng chí Cai Viết Thanh Tuấn – Nhân viên Bảo vệ Bệnh viện Tâm Thần đã kịp thời ứng cứu một nam thanh niên rơi xuống kênh Tàu Hủ khu vực đường Võ Văn Kiệt; đồng chí Phan Hoài Trung – Chuyên trách Văn thư lưu trữ Ủy ban nhân dân Phường 1 đã kịp thời phát hiện về nghi vấn đối tượng làm giả giấy tờ, bằng cấp; bà Lê Thị Trúc Ngân – Nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm cắp điện thoại di động của người bệnh tại phòng bệnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.
6cba1c0b240cbdf859a38bd454850837 1
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của Nhân dân. Ngày nay trong giai đoạn đất nước ta chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có những thuận lợi mới, song vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Đảng và Nhà nước ta có nhiều chủ trương về đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

GÓP Ý KIẾN