ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 10 – Hỗ trợ người bán vé số trong thời gian giãn cách xã hội

Hiểu được sự vất vả và thấy được việc trao đổi mua bán của những người bán vé số phải đi lại nhiều, đến nhiều nơi, khó kiểm soát, truy vết khi phát hiện các ca nghi nhiễm. Ban Thường trực Mặt trận Phường 10 đã hộ trợ mua vé số của những người bán vé số cư trú thực tế tại Phường, những người bán vãng lai, vận động họ về nhà sớm, tránh tiếp xúc nhiều người và đi qua những địa điểm có ca nghi nhiễm.

Trong chiều 14/6/2021, Ban Thường trực Mặt trận Phường 10 đã mua được 90 tờ vé số từ ông Quan Mành Hiếu – thuộc diện khuyết tật của Phường và 1 số người bán vãng lai trên địa bàn Phường, vận động người dân 7 khu phố, ban ngành đoàn thể phường cùng mua ủng hộ để những người bán vé có thể về sớm, thực hiện tốt Chỉ thị 15 trong thời điểm giãn cách xã hội.

D9AD2B69 8580 4E17 96FF FB48D74A9A06 12374CEF CDC6 45A9 AA10 9A3EBACFDD11

GÓP Ý KIẾN