ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 10 – HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 10 QUẬN 5 NHIỆM KỲ 2019 – 2024

     Nhằm đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 25/3/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Phường 10 Quận 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đến tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Châu Minh Vũ – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 10; ông Đỗ Vũ – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Phường 10; bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10, các Ủy viên Ủy ban MTTQ, đại diện ban ngành đoàn thể Phường, đại diện Cấp ủy Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận 7 Khu phố.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Phường 10 Quận 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (giai đoạn 2019 – 2022) và nghe phương hướng hoạt động của Mặt trận Phường giai đoạn 2022 – 2024.
     Các đại biểu tiến hành góp ý dự thảo báo cáo và phương hướng của Mặt trận Phường trong thời gian tới. Cũng trong hội nghị, Mặt trận Phường 10 đã tiếp thu chỉ đạo của ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 để từ đó hoàn thiện báo cáo và đưa vào phương hướng, chương trình hành động của những năm tiếp theo.
Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng 14 các tập thể, 28 cá nhân đã tích cực tham gia, thực hiện tốt công tác Mặt trận Phường 10 giai đoạn 2019 – 2022.
UYÊN PHƯỢNG
z3289436167480 4336dd64d5c0f64dc997a56246769141
z3289377441320 67a703a2e726f032e3db6275c2c58ed0
z3289377975290 9975417fe7b84e73166ecff9934799ab 1

 

GÓP Ý KIẾN