ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 10 – Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng xã hội” năm 2022

Ngày 09/5/2022, Mặt trận Tổ quốc Phường 10 phối hợp cùng các phường trong Cụm thi đua số 2 (8,9,11,12,13,14) tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng xã hội” năm 2022

Đến tham dự hội nghị có Bà Cao Thị Thu Duyên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố – báo cáo viên, ông Nguyễn Trung Hiếu – Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; cùng các đồng chí thường trực Đảng Ủy, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, Ban công tác Mặt trận khu phố các Phường 8,9,10,11,12,13,14

Qua hội nghị đã giúp Ban Công tác Mặt trận các khu phố biết cách nắm bắt, tiếp cận các nguồn thông tin dư luận xã hội từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới gắn với thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 22/02/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh”.
24A56CFA 81B9 4548 8F33 06E14C8E813F
1726E944 2C7D 43C9 AE2C 3347AAB0DEBB

GÓP Ý KIẾN