ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 10 tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề tình hình thời sự 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 19/6, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường 10 cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phường 10 tổ chức Hội nghị Báo cáo chuyên đề tình hình thời sự 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo chuyên đề do báo cáo viên: Đại tá Nguyễn Nhứt, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội nghị báo cáo chuyên đề có sự tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10, cấp uỷ 16 chi bộ trực thuộc, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 10, Ban chấp hành các đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường với hơn 132 người tham dự.
Tại hội nghị Đại tá Nguyễn Nhứt đã thông tin các nội dung trọng tâm như: tình hình biển Đông, tình hình thời sự trong và ngoài nước. Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

3 6 4 6

GÓP Ý KIẾN