ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2022

Chiều ngày 13/01/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Trần Đức Khiêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 10; ông Phạm Lâm Quốc Bảo – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Phường 10; bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 10 cùng các vị đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Hội nghị đã được nghe ông Phạm Lâm Quốc Bảo – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Phường 10 thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội quận năm 2022. Song song đó, Hội nghị cũng được nghe bà Nguyễn Ngọc Uyên Phượng – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 10 báo cáo  về những mặt làm được và những điểm còn hạn chế của Mặt trận Tổ quốc Phường năm 2022 và góp ý cho chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Phường năm 2023. Đồng thời trao giấy khen Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cho 14 tập thể, 28 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong năm 2022.
z4042455879424 ffffeaea6d9e8a25556fbe38db9c4f4b z4042457635125 c94344a5ed9561fd040b3104141415ff

GÓP Ý KIẾN